Projekt Centurion 26.169

Centurion 26.169 - 1984 - Billede fra Steen Bruhn NK/DEL 1.DEL/2.KVGESK/I/GHR

Besætningen fra 1.DEL/2.KVGESK/I/GHR

"Den var meget vedholdt og blev derfor også udvalgt til at stå på static display i Oksbøl efter udfasningen, med benzinpåhængsvogn".

26.169 i Nymindegab 2013.

13/11 Bjerne Nielsen, Kai og Jens Faarbæk klar til at bugsere 52 ton Danmarkshistorie op på en tung transporter i Nymindegab.

13/11 Efter mange timers kørsel ankommer 26.169 til AKVPK byg. 39, klar til at blive transporteret over til foreningen.

16/11 - Første skruedag for Centurion 26.169, der blev brændt, fjernet rust, banket, åbnet til motorrum, drejet med tårnet og åbnet værktøjskasser på den gamle dame.

30/11 2013 - Skruedag for Centurion 26.169 - hjælperlugen åbnes.

4/12 2013 - Skrueaften for 26.169 - Centurion køres indenfor i garage 39.

14/12 - Skruedag for Centurion 26.169 - kørelugen åbnes med ilt og gas, tårnet støvsuges og rengøres. Periskop på køreluge smurt og forsøgt løsnet, samt granatholder og diverse afmonteret i tårnet.

22/12 - Skruedag for Centurion 26.169 - Granatholder under tårnbund over gearstængerne fjernes. Gulv fjernes i højre side af tårnbunden.

4/1 2014 - Skruedag for Centurion 26.169 - ca. 10 cm. jord, gamle patronhylstre fjernes og støvsuges op. gearforbindelser, styreforbindelser m.m. smøres og løsnes. Tårnet støvsuges og diverse holdere ved vognkomandøren afmonteres. Radiokonsol afmonteres og gøres klar til montering af radiomatriel. Kørelugelåsen svejses og repereres, samt tårnkasser afmonteres i hjælpersiden. Tårnet støvsuges på udvendig side.

11/1 2014 - Skruedag: benzinfilteret afmonteres og diverse stænger blev løsnet og smurt, så nu er det kun venstre styrestang der er et problem. Motor og transmission låger blev åbnet og venstre styrestang blev smurt og skal løsnes næste gang. Der blev banket mere rust og motoren blev støvsuget. Motortransmissionsrum og oliefilter blev støvsuget igen og der blev fyldt flere støvsugere.

25/1 2014 - Skruedag: Benzinfilter/hane blev monteret igen og der blev sat strøm på vognen. Det var et stort øjeblik hvor vi nu skulle se om der var liv i den. Starteren kunne køre, men der var ikke benzin og vi brugte megen tid på at spekulere på hvad næste træk var. Vi snakkede frem og tilbage og fandt ud af chokeren var rustet  totalt fast. Det blev lagt i olie til næste skruedag

1/2 2014 - Skruedag: Vi snakkede en del om hvad vi nu skulle gøre og blev enige om at skrue lufindtag af og se om vi denne vej kunne løsne choker. Den blev igen lagt i olie til næste gang, efter at der var blevet brugt ilt/gas for st løsne den.

Så næste gang skulle choker gerne fungere og så håber vi på at karburatoren er ok, ellers skal der aftappes ca. 150 ltr. kølevæske.

8/2 2014 - Skruedag: Der kom benzin op i karburatoren, chokeren blev løsnet og nu mangler vi bare en gnist. Det er muligvis startboosteren der ikke giver strøm som den skal. Igen blev der slebet rust af i tårnet, samt kasser blev skruet af.

15/2 2014 - Skruedag: Benzinhanen/filter påsat igen. Der er blevet taget meget rust/rustflager af tårnet indvendig og diverse kasser/opbevaringsbokse afmonteret. Nu varer det ikke længe inden der kan påbegyndes maling indvendig i tårnet. Vi finder snart en løsning på hvorfor der ikke kan komme strøm til tændrørene. Vi ville gerne have haft dem afmonteret idag, men vi mangler værktøj til afmontering. Så snart der er tænding er vi sikker på at der er liv i den gamle dame, for den suger i indsugningen når vi tørner motoren med starteren . Vi afmonteret skærmkasserlåg så vi kan få renoveret hængslerne her i ugen.

22/2 2014 - Der slibes og males indvendigt i tårnet og der afmonteres diverse dele, Kørerens luger forsøges løsnet, men det lykkedes kun for den ene, låg på tårnkasser repareres. 

1/3 2014 - Maling og slibning indvendig af tårn.

8/3 2014 - Der forsøges opstart af hovedmotor. Det lykkedes ikke, for der kommer ikke gnist på tændrørerne.

15/3 2014 - Pistollugen bliver åbnet. Der slibes udvendig på tårnet. Der bliver atter forsøgt at få tænding på tændrørerne på hovedmotoren, men endnu engang forgæves. Der bliver slebet og malet indvendig i tårnet.

22/3 2014 - Der forsøges igen med opstart af hovedmotor men uden held. Der slibes og males indvendig på tårnet.

27/3 2014 - Slibning og maling indvendig på tårnet.

29/3 2014 - Slibning og maling indvendig. Endnu et forsøg på opstart af hovedmotor og nu er der tænding, men stadig ikke benzin ved tændrørerne, vi opgiver og aftaler at vi nu tager motoren op for at finde problemet. Vi aftaler at motoren skal have den store tur med afrensning, samt transmission rum og motor rum skal males. Der bliver set på om periskoperne i kommandørlugen kan løsnes, men det lykkedes ikke i denne omgang.

5/4 2014 - Vi får tænding på hovedmotoren, vi forsøger med benzin at starte hovedmotoren men uden held, periskoperne renoveres og der males fortsat i tårnet.

19/4 2014 - Kørelugen repareres.

17/5 2014 - Der males og slibes i tårnet og tårndele afmonteres.

24/5 2014 - Der slibes og males indvendigt i tårnet.

31/5 2014 - Der arbejdes i transmissionsrummet med afmontering af transmission og diverse dele.

7/6 2014 - Der skrues indvendigt i tårnet og flere dele bliver løsnet. Vi er nu klar til afmontering af transmission.

5/7 2014 - Transmission løftes op.

12/7 2014 - Vi er nu igang med afmontering af diverse dele, for at kunne afmontere hoved og hjælpemotor.

16/8 2014 - Maling af tårn indvendig. Hovedmotorens udstødning afmonteres, samt diverse dele i transmissionsrummet.

23/8 2014 - Vi er nu ved at få et fint overblik og vores kampvognsekspert Kaj Faarbæk giver gode råd om afmonteringen.

13/9 2014 - Der arbejdes på at løsne hovedmotoren, så den kan afmonteres.

20/9 2014 - Dynamo afmonteres.

11/10 2014 - Maling og afmontering i tårnet.

18/10 2014 - Hjælpemotoren løsnes. Vi er samtidig ved at efterse den anden hovedmotor, som skal i Centurion i stedet for den gamle.

25/10 2014 - Maling indvendig i tårnet.

29/10 2014 - Maling indvendig i tårnet.

1/11 2014 - Hjælpemotor løsnes og blæsehus i tårnet fjernes. Montering, samt tårn males indvendigt.

15/11 2014 - Der males indvendig i tårnet, samt støvsugning under manifold.

22/11 2014 - Montering, samt maling indvendig af tårn.

6/12 2014 - Manifold hovedmotor afmonteres. Maling af tårn indvendigt.

13/12 2014 - Bagerste bjælke ved tårnet afmonteres. Venstre benzintank afmonteret. Olietank afmonteret.

20/12 2014 - Powerpack afmonteret og kanonen malet i tårnet. Højre benzintank afmonteret.

3/1 2015 - Tårnet malet indvendigt. Hovedmotor gøres klar til afmontering.

8/1 2015 - Der males fortsat i tårnet og detaljer på kanonen finpudses.

10/1 2015 - Hovedmotoren afmonteres.

15/1 2015 - Der kommer nogle tal frem, muligvis stelnummer, på sidevæggen af motorrummet, som herefter rengøres og klargøres til maling.

17/1 2015 - Eftersyn på den gamle hovedmotor der ikke kan køre rundt, samt kontrol af startet.

24/1 2015 - Vi forsøger at tørne motoren rundt men den sidder fast. Vi monterer koblingen og forsøger at få den løsnet ved hjælp af nogle trækstænger. Det lykkedes at få den løsnet og vi tørner motoren uden tændrør, der kommer en sky af alustøv og vi bliver enige om at den skal adskilles og renoveres. Vi havde tidligere forhørt os om, at vi kunne få en anden motor til 15.000,00 kr.

31/1 2015 - Der slibes i motorrummet. samt males og slibes indvendig i tårnet.

7/2 2015 - Vi har nu fået en anden motor og den skal efterses, umiddelbart ser den okay ud, men den sidder også fast, vi får den løsnet og der er komparation på alle cylinder.

12/2 2015 - Maling af tårn indvendig og slibning af motorrum.

14/2 2015 - Ny motor efterses og klargøres. Afmontering af dele indvendig af tårn og maling. Slibning af motorrum.

21/2 2015 - Maling af tårnrum, samt slibning og grundmaling af motorrum.

8/2 2015 - Maling i tårnet, samt maling af løse dele fra tårnet.

7/3 2015 - Fortsat maling af tårn indvendigt.

14/3 2015 - Hjælpemotoren efterses, samt maling af tårndele og powerpack.

21/3 2015 - Tænding og magneter udmåles og justeres. Motorrum og olietank males.

28/3 2015 - Gyro i tårnet afmonteres. Tårn og motorrum males.

4/4 2015 - Gyro tages ud af tårnet og repareres, samt dele ved kommandøren afmonteres og males

11/4 2015 - STOR DAG. Motoren klargøres og opstart af hovedmotor, nu går det fremad igen efter at mange ting har været op ad bakke.

18/4 2015 - Gyro repareres fortsat og klargøres til montering.

21/5 2015 - Maling af motorrummets højre side efter grundmaling.

23/5 2015 - Grundmaling af motorummet i venstre side.

6/6 2015 - Slibning af venstre benzintank, renovering af motor, samt maling af motorrum.

13/6 2015 - Vi finder stadig patroner, mens der males og renoveres i motorrummet.

4/7 2015 - Tårndele monteres og venstre benzintank grundmalet. Gyro i tårnet monteres.

11/7 2015 - Motorrummet males fortsat, samt kontrol af ledningsnet i tårnet. 

18/7 2015 - Gyro fastspændes og de første stik og ledninger samles.

25/7 2015 - Maling og rengøring af motorrummet.

8/8 2015 - Klargøring til ventil justering.

29/8 2015 - Lokalisering af lyd på hovedmotoren, samt side skærmplader på undervognen afmonteres til maler.

29/8 2015 - Mens vi venter på at motorrummet bliver malet færdigt, er vi ved at klargøre Centurion til maling udvendig, så sidekasser og flere skærme blev, sammen med afdækningsskærm for udstødningsrøret på højre side, afmonteret. Endvidere blev defekt skærm bagerst over bælterne i højre side afmonteret.

19/9 2015 - Ventiler justeres på hovedmotoren, diverse dele bliver klargjort til maling og samlet i kasser klar til afhentning. Venstre sideskærme og sidekasser afmonteret, samt højre og venstre forskærme afmonteret. Vi finder stadig 9 mm løs patroner.

24/9 2015 - Der blev af 10-12 medlemmer, skruet hele aftenen for at få afmonteret de sidste skærme på Centurion og med lidt besvær, kom kabel til ildslukkeanlægget fri fra kørerummet, så den sidste skærm i højre side også kunne afmonteres.

1/10 2015 - Venstre skærmkasser og skærme blev løsnet klar til afmontering, der blev fundet et nummer på bovpanseret.

3/10 2015 - Afmontering af skærme fortsat og skærmkasser blev adskilt, dækplader over udstødning afmonteret og kabel til ildslukkeranlæg afmonteret. Motordele blev samlet og flere dele på tårnet blev monteret. Vi fandt igen patroner under afmonteringen.

8/10 2015 - Der er nu afmonteret udstødning til hovedmotor i begge sider, samt støtter til sideskærmplader i højre side. Der blev opmålt og boret huller i vores nye skærme.

10/10 2015 - Indvendige og diverse motordele klargøres til maling med miamigrøn. En af vores nye skærme, som vi har fået fremstillet, blev klar med nye huller, så den kan males. Der blev fortsat afmonteret dele på tårn og undervogn. Endnu et nummer blev registreret.

24/10 2015 - Der blev løsnet motor/transmission lemme klar til afmontering med kran. Skærmene klargjort til maling og forlygterne blev efterset.

29/10 2015 - De nye sideskærme blev tilpasset.

31/10 2015 - Motorlemmene på Centurion blev løftet af og adskilt, samt Centurion motoren blev sat på motorstand/vogn og tårnet blev slebet ned.

14/11 2015 - Det sidste rust på tårnet blev slebet ned samt møtrikkerne på tårnet ved kanonen blev løsnet og afmonteret ved hjælp af varme. Herefter blev der arbejdet med slibning af undervogn og løsning af kørelugens højre side, mens grundmaling blev påbegyndt på tårnet.

19/11 2015 - Der bliver slebet og grundmalet undervogn.

10/12 2015 - Der bliver slebet og grundmalet tårn og undervogn.

16/12 2015 - Skoleklasse er på besøg - Kampvognen bliver slæbt ud og gjort klar til turen til maler og det sidste bliver grundmalet og tildækket.

19/12 2015 - På årets sidste officielle skruedag klargøres skærme, sideplader og andre løse dele, så de også kan blive malet. Nu kan vi kun glæde os til at Centurion kommer nymalet hjem til AKVPK, så vi endelig kan få motoren i og samlet kampvognen.

20/12 2015 - De sidste løsdele klar til afhentning.

29/12 2015 - Centurion kommer hjem fra maleren.

7/1 2016 - Skrueaften - Tekst mangler...

9/1 2016 - Tekst mangler...

16/1 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

23/1 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

28/1 2016 - Skrueaften - Tekst mangler...

30/1 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

13/2 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

20/2 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

27/2 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

1/3 2016 - Skrueaften - Tekst mangler...

12/3 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

2/4 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

30/4 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

14/5 2016 - Skruedag - Tekst mangler...

Tilbage til Projekter