SIKPAN

Bestemmelser for omgang med pansrede køretøjer

  • Bestemmelser skal være kendt og skal efterleves af alle foreningens medlemmer, der bruger og omgås pansrede køretøjer ( Hærens reglement 911-031, Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer, SIKPAN)
  • Ved kørsel med pansrede køretøjer skal personel være omskolet til det enkelte køretøj.
  • Enkeltmands overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser har i enhver situation første prioritet.
  • Enhver har pligt til uopholdeligt at skride ind over for brud på eller tilløb til brud på sikkerheds-bestemmelserne, ved at påtale forholdet på stedet.
     

Generelle bestemmelser

  • Kørsel med pansrede bæltekøretøjer må kun finde sted under anvendelse af en vognkommandør, der i kørselsmæssig henseende har kommandoen på køretøjet, vognkommandøren skal bistå køreren med at opfylde de pligter, der påhviler ham. 
  • Som udgangspunkt skal der skrives i kontrolbog, når der køres med de enkelte køretøjer. 
  • Kontrol kørsel pa fastbanet vej kan udføres efter forudgående aftale med det ansvarshavende bestyrelsesmedlem / Nøglemester på skruedagen. 
  • Kørsel i terræn (Aalborg Kaserners Øvelsesterræn) må kun foretages efter nærmere aftale med, det ansvarshavende bestyrelsesmedlem / Nøglemester, på skruedagen, idet dette kræver en særlig aftale med brugen af terrænet.